Najważniejszym celem Stowarzyszenia OKS „Sobniów” Jasło jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, promocja i organizacja wolontariatu.

Głównym obszarem działalności jest rozwój kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenie piłki nożnej.  W klubie działa 5 drużyn piłkarskich, (w tym 1 seniorska i 4 młodzieżowe) Stowarzyszenie dodatkowo prowadzi naukę pływania, zajęcia gimanstyczno-kompensacyjne dla dzieci. Łącznie w klubie sport uprawia ponad 100 osób – 18 w drużynie seniorów i ponad 80 dzieci i młodzieży.  

Poza działaniem w ramach upowszechniania sportu i kultury fizycznej Klub aktywnie uczestniczy w życiu społecznym na terenie swojej działalności. Taki obszarem działalności są działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej. Stowarzyszenie OKS „Sobniów” jest organizacją scalającą grupy nieformalne i społeczników w realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych. Swoim oddziaływaniem w tym zakresie obejmuje współpracę z Kołem Gospodyń „Sobniowianki”, Harcerskim Kręgiem Seniorów, Szkołą Podstawową nr 8. Działania te polegają na organizowaniu pikników rodzinnych, spotkań dla osób samotnych i starszych, imprez charytatywnych, a także działań edukacji obywatelskiej i kształtowanie postaw obywatelskich między innymi poprzez szkolenia i konferencje.