Zadanie publiczne „Dajmy sobie szansę” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego”

Zadanie ma na celu wzmocnienie Stowarzyszenia Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło, poprzez wzrost kompetencji osób działających na rzecz Stowarzyszenia, dzięki szkoleniom z zakresu budowania rozpoznawalności organizacji i fundraisingu oraz dzięki utworzeniu biura Klubu, które powstanie dzięki remontowi pomieszczenia i doposażeniu go w sprzęt.

Zadanie będzie realizowanie w Jaśle a beneficjentami bezpośrednimi będą członkowie Zarządu oraz wolontariusze OKS „Sobniów” biorący udziała w szkoleniach. Beneficjentami pośrednimi będą zawodnicy, rodzice, kibice oraz pozostałe osoby korzystające z funkcjonowania naszego Stowarzyszenia.