Zadanie „Młodzi – aktywni, to MY” obejmować będzie cykl działań skierowanych do młodzieży, które mają przyczynić się do zwiększenia zaangażowania w życie publiczne. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach, pierwszy obejmować będzie cykl szkoleń zwiększających kompetencje społeczne i rozwijanie zainteresowanie partycypacją społeczną. Drugi to realizowanie przez młodzież różnych działań na rzecz środowiska lokalnego oraz aktywnego uczestnictwa w dostępnych formach partycypacji społecznej.

Bezpośrenim efektem zadania będzie:

  • przeszkolenie z zakresu wzrostu kompetencji społecznych i budowania aktywności społecznej  50 uczestników projektu, młodych ludzi w wieku od 15-29 lat, 
  • przeprowadzenia 42 godzin szkoleń z zakresu wzrostu kompetencji społecznych i budowania aktywności społecznej dla młodych ludzi – uczestników projektu,
  • przeprowadzenie warsztatów partycypacji dla 15 uczestników projeku – młodych ludzi, wyłonionych podczas szkoleń z zakresu wzrostu kompetencji społecznych i budowania aktywności społecznej,
  • przeprowadzenie 10 godzin ćwiczeń warsztatowych,
  • organizacji przez młodych ludzi 7 wydarzeń dla społeczeństwa lokalnego,
  • zaangażowanie 10 wolontariuszy (młodych ludzi w wieku od 15-29 lat) w organizację wydarzeń,
  • napisanie i złożenie, przez uczestników projektu,  2 wniosków do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego,
  • zaproponowanie 2 wniosków do Funduszu Sołeckiego,
  • remont pomieszczeń Stowarzyszenia służącego młodzieży,
  • 2 szkolenia dla członków Stowarzyszenia działającego na rzecz młodych

Zaproponowany projekt przyczyni się do zwiększenia wśród młodych ludzi zaangażowanie w życie społeczne, nauczy ich brać aktywny udział w życiu publicznym. Nabyte kompenencje pozwolą młodym ludziom brać udział
w partycypacji społecznej, wykorzystywać zaproponowne przez przepisy prawa narządzia do współdecydowaniu
o otaczającej rzeczywistości. 

Dofinansowanie do realizacji projektu wynosi 112 500,00 zł

Data rozpoczęcia2022–10–01Data zakończenia2023–11–30