Statut

http://oks-sobniow.pl/wp-content/uploads/2019/12/statut-2.pdf

Sprawozdanie finansowe

Bilans

Bilans 2020
bilans 2019
bilans 2018

Rachunek zysków i strat

Rachunek_zysków_i_strat_2020
rachunek zysków i strat _2019
rachunek zysków i strat rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

sprawozdanie za rok 2020

Aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego

http://oks-sobniow.pl/wp-content/uploads/2021/01/odpis_aktualny_116927_1611338275637.pdf

Deklaracja członkowska

do wydruku —> deklaracja-OKS „Sobniów”