LZS Sobniów

1949-1984

W 1949 r. w trakcie zebrania został powołany do życie Ludowy Zespół Sportowy. Przewodniczącym został Włodzimierz Przetacznik.

W drużynie występowali: Zbigniew Przetacznik, Leszek Pastuszczak, Włodzimierz Przetacznik, Roman Przetacznik, Edward Nachman, Lech Kozioł, Roman Czajkowicz, Aleksander Oszańca, Marian Garbacik, Stanisław Przetacznik, Roman Nowosielski, Tadeusz Machoń, Zenon Zajdek, Jan Owsiak, Czesław Czyż, Jerzy Piwowar, Zbigniew Ochmanek, Jan Przetacznik, Roman Pacocha, Stanisław Pec, Stanisław Wanat, Józef Buba.

W następnych latach w drużyna z Sobniowa występowali: Stanisław Motkowicz, Jan Maczuga, Roman Maczuga, Alfred Wojnarowicz, Roman Inglot, Zbigniew Czajkowicz, Czesław Nowak, Henryk Wolak, Zdzisław Sokołowski, Stanisław Bernacki, Edward Pokotyło, Kazimierz Kudłacz, Edward Kozioł, Kazimierz Czajkowicz, Roman Kucharski, Tadeusz Dyląg, Wiesław Olszański, Jan Maczuga, Leszek Oszańca, Edward Wanat, Tadeusz Łapka, Edward Paryś

LKS „Przedmieście” Jasło-Sobniów

1984-1986

W 1980 r. nastąpiło formalne wznowienie udziału sobniowskiej drużyny piłkarskiej w systemie rozgrywek piłkarskich. Sobniowska młodzież pod przewodnictwem Piotra Walczyka postanowiła zgłosić się do udziału w rozgrywkach i w roku 1981 w dwumeczu z LKS Harklowa wywalczyła awans do klasy „C”

W sezonie 1983/84 wystąpili: K.Machowicz, P.Wiśniowicz, H. Byczek, M.Ochwat, R.Serwa, W.Ciciora, R. Ostalecki, M. Pec, W.Serwa, St.Leśniak, P.Krzyszczuk, R.Kosiba, E.Pec, T.Dudek, R.Jakubiński, J.Bednarz, K.Głowacki, M.Ostalecki, M.Grasela, J.Inglot, P.Zając, H.Szostak

Witold Ciciora zdobył 12 bramek

W roku 1986 awans do klasy A wywalczyli:

stoją od lewej Janusz Bednarz, Henryk (Dziadek) Byczek, Bogdan Śmietana, Bronisław Ligara, Piotr Krzyszczuk, Waldemar Wiśniowicz, Tadeusz Ochała, Zbigniew Pec, (Józef Wysłobocki, Zdzisław Sokołowski, Mieczysław Gościmiński)
w dolnym rzędzie: Ryszard (Bazyl) Ostalecki, Mariusz Kozioł, Paweł Wiśniowicz, Marian (Pieleś) Ochwat, Jan Inglot, Marek (Łysy) Pec, Witold (Sinol) Ciciora oraz Edward Gogosz i Marusz Szura

LKS „Igloopol” Jasło

1986 – 1992

Wzmocnienia i rozwój.

Razem z objęciem patronatu kombinatu „Igloopol” nad drużyną Sobniowa, nastąpił rozwój, zarówno sportowy jak i infrastrukturalny.

W sezonie 1987/88 awans do klasy okręgowej wywalczyli: B.Ligara, H.Mazur, Jacek Sokołowski, M.Szura, St. Konopacki, Janusz Sokołowski, M.Pec, J.Kosiek, H.Szuberla, Wacław Bieniasz, E.Gogosz, J.Kubczyk, W.Konopka, R.Kozioł, M.Kozioł, K.Buba, St. Myśliwiec, P.Zając, G.Głogowski

Bramki: Wiesław Konopka 6, Edward Gogosz 5, Jan Kosiek 3, Jacek Kupczyk 4, Wacław Bieniasz 2, Stanisław Myśliwiec 2, Janusz Sokołowski 2, Marek Pec 1, Grzegorz Głogowski 1, Paweł Zając 1, Mariusz Kozioł 1

OKS „Sobniów” Jasło

1992 – …..

Po upadku kombinatu „Igloopol” i zakończenia współpracy, w roku 1992 drużyna piłkarska zmieniła nazwę na Ludowy Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło w skrócie OKS „Sobniów” Jasło.