Prowadzenie drużyn piłki nożnej

Działalność na rzecz rozwoju sportu, kultury fizycznej i promocja zdrowia

Popularyzacja uprawniania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych

Działalność na rzecz osób starszych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna

Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Miasto Jasło

Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło, realizuje zadanie pn: „Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej drużyn młodzieżowych i zespołu seniorów” przy wsparciu finansowym Miasta Jasła w kwocie 32.000 zł
null

Fabryka Armatur ``Jafar`` S.A.

null

Produkcja Handel Usługi Ekomax

null

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

Astro - Hurtownia Garniturów

Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz i CO Adam i Dawid Krzyżak

CELE KLUBU

 • wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

 • ochrony i promocji zdrowia

 • wypoczynku dzieci i młodzieży

 • turystyki i krajoznawstwa

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • promocji i organizacji wolontariatu

Skontaktuj się z nami!

Prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza.

  Dane kontaktowe

  Dołącz do naszego klubu!

  KRS 0000116927 - Przekaż nam 1% podatku!

  kontakt@oks-sobniow.pl

  ul. Floriańska 170, 38-200 Jasło